Organizujemy grupę szkoleń OnLine poprzez Teamsy lub TeamViewer w setach 3-godzinnych z następującej tematyki:
 

• SigmaLite: prowadzenie ewidencji dróg, kodowanie danych drogowych, tworzenie raportów

 

• SigmaOnLine: wprowadzenie do programu, używanie aplikacji mobilnej

 

• SigmaLite: z kodowania organizacji ruchu, tworzenia znaków nietypowych i tablic E oraz F,

drukowanie projektów stałej organizacji ruchu

 

• SigmaZajeciePasa: tworzenie decyzji i prowadzenie bazy z decyzjami do zajęcia pasa drogi

 

• Tworzenie i edytowanie mapy topograficznej systemu referencyjnego z przebiegami dróg na terenie jednostki administracyjnej pod Qgis

 

 

Każdy uczestnik otrzymuje materiały ze szkolenia w postaci pliku PDF