Firma Sigma Projekt od początku swojej działalności jest związana z branżą drogową. Obecnie firma specjalizuje się w pomiarach drogowych, pozyskiwaniu danych przestrzennych, wykonywaniu przeglądów stanu technicznego dróg, w wykonywaniu projektów stałej organizacji ruchu, a także pomocy w przygotowywaniu dokumentacji prawnej związanej z nadaniem/zbyciem kategorii dróg oraz ustaleniem stanu własności. Przy realizacji tych prac współpracujemy zarówno z Zarządcami dróg publicznych – głównie z jednostkami samorządu terytorialnego (Urzędy Gmin, Urzędy Miast, Starostwa Powiatowe, Zarządy Powiatowe, Zarządy Wojewódzkie) jak i z firmami działającymi w branży drogowej, dla których fotorejestracja pasa drogowego jest rzeczą niezwykle ważną (inwentaryzacja podwykonawcza, pomiary do tworzenia map GPS).

 

Współpracujemy m. in. z:

  • Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
  • Zarządem Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
  • Zarządem Dróg Miejskich w Warszawie

a ponadto:

  • 44 powiatami (Zarządami Dróg Powiatowych, Powiatowymi Zarządami Dróg, Starostwami Powiatowymi)
  • 272 gminami (miejskimi, miejsko-wiejskimi i wiejskimi).

W 2016 roku wykonaliśmy m. in.:

  • ok. 6.590 km ewidencji dróg
  • ok. 1.535 km aktualizacji ewidencji dróg
  • ok. 8.930 km przeglądów stanu technicznego dróg (rocznych lub pięcioletnich)
  • ok. 1.180 km projektów stałej organizacji ruchu
  • wdrożenie oprogramowania w 22 jednostkach samorządu terytorialnego.

 

 

 

Do wszystkich wykonanych prac posiadamy stosowne referencje, które w sposób jednoznaczny ukazują naszą dokładność, zaangażowanie i kompetencje.