SigmaObjazdy - aplikacja mobilna
Aplikacja na telefony z Androidem do objazdów dróg
app-release.apk
apk File 9.8 MB
SigmaObjazdy - instrukcja do aplikacji mobilnej
SigmaObjazdy.pdf
Adobe Acrobat Document 586.9 KB
Pliki Wymiany Danych - gotowy opis przedmiotu zamówienia do ewidencji, przeglądów dróg, fotorejestracji i skaningu 2D, w wersji edytowalnej
OPZ_PlikiWymianyDanych_EwidencjaPrzegląd
Microsoft Word Document 53.1 KB
Opis podstawowych funkcji oprogramowania do prowadzenia ewidencji dróg w wersji edytowalnej
OPZ_Oprogramowanie_Ewidencja.docx
Microsoft Word Document 26.3 KB
Opis przedmiotu zamówienia do przeglądów dróg
Opis przedmiotu zamówienia do przeglądów dróg, zgodny z wymogami prawa i gwarantujący szybką kontrolę jakości wykonanych przeglądów oraz aktualizację danych do Formularza Danych o Sieci wysyłanego do GDDKiA !
Załącznik nr 1_Przeglądy_Opis przedmiotu
Microsoft Word Document 148.0 KB
Zasady i wytyczne tworzenia systemu referencyjnego
Zasady tworzenia systemu referencyjnego.
Adobe Acrobat Document 438.0 KB
Gotowy projekt do kodowania systemu referencyjnego pod QGis
map.zip
Compressed Archive in ZIP Format 661.0 KB

Demo i pliki instalacyjne :

1. Program do tworzenia bazy danych do Ewidencji na podstawie systemu referencyjnego: warstwy mi_net
SigmaRoadDatabaseFromNet.zip
Compressed Archive in ZIP Format 1.2 MB