Pliki Wymiany Danych - gotowy opis przedmiotu zamówienia do ewidencji, przeglądów dróg i fotorejestracji, w wersji edytowalnej
OPZ_PlikiWymianyDanych_EwidencjaPrzegląd
Microsoft Word Document 51.9 KB
SigmaViewer_Instrukcja.pdf
Adobe Acrobat Document 1.7 MB
Instrukcja EwidMaster.pdf
Adobe Acrobat Document 2.6 MB
Fundusz Dróg Samorządowych - informacja o ustawie
FDS_Info.pdf
Adobe Acrobat Document 473.3 KB
WDSN - Wytyczne Diagnostyki Stanu Nawierzchni - całość
wytyczne_diagnostyki_stanu_nawierzchni.z
Compressed Archive in ZIP Format 24.2 MB
WDSN - Dział 8 Fotorejestracja pasa drogowego (Podprojekt PP-F)
Dział_08_Fotorejestracja_pasa_drogowego_
Adobe Acrobat Document 3.8 MB
WDSN - podprojekt PP-OW - format zapisu wyników przeglądów - str. 186 punkt 4.2
Dział_23_Formaty_danych_181010.pdf
Adobe Acrobat Document 2.2 MB