Program Zajęcie Pasa Drogowego– m.in. możliwość prowadzenia wymaganej przepisami dokumentacji, obliczania wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego, graficzna prezentacja poszczególnych zajęć pasa drogowego na sieci drogowej. Wszystkie wnioski i decyzje są prezentowane we wspólnym zestawieniu. Na czerwono są podświetlone te decyzje, które mają przekroczony termin płatności lub zwolnienia.