Zwiększone wpływy do budżetu Urzędu z zajęcia pasa drogowego i reklam

Drogi i ich utrzymanie generują duże koszty oraz wymagają sprawnej obsługi administracyjnej.
 

Znaczącym wpływem do budżetu Samorządu są opłaty z zajęcia pasa drogowego oraz opłata reklamowa. W opłatach tych drzemie bardzo duży potencjał, często zaniedbywany przez Samorządy.

 

Świadomość potencjału można uzyskać przy uporządkowaniu i  stworzeniu bazy danych, szczególnie dla zajęć uwzględniających opłaty:
(art. 40 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.)

 • opłata roczna za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej czyli media: wodociągi, kable energetyczne,
  kable telekomunikacyjne i internet,  gaz,  przyłącza itp.
  W tym przypadku opłata jest pobierana co roku i rachunek powinien być wystawiony do 15 stycznia za każdy
  kolejny rok.
  Potencjał tej opłaty jest ogromny i można nim inteligentnie zarządzać :),

  Proces digitalizacji i lokalizacji decyzji na umieszczenie infrastruktury technicznej nazywamy paszportyzacją decyzji i 
  ważne jest to że proces ten należy oddzielić od programu do wydawania decyzji, który jest osobnym zagadnieniem i sposób
  wydawania decyzji
  może pozostać taki sam jaki dotychczas obowiązywał w Urzędzie.
   
 •  opłata za zajęcie pasa drogowego - reklamy,
   

oraz

 •  opłata reklamowa za reklamy widoczne z  przestrzeni publicznej. W tym przypadku jeżeli reklama jest umieszczona w pasie drogowym to podlega opłacie za zajęcie pasa drogowego oraz jest powiększona
  o opłatę reklamową wynikającą z  uchwały krajobrazowej 

   

Aby powyższe opłaty móc sprawnie pobierać i administrować procesami z nimi związanymi oraz kontrolować ten zasób
proponujemy państwu stworzenie odpowiedniej bazy danych i paszportyzacji reklam oraz wdrożenie narzędzi do Zarządzania nimi:
 

 • Inwentaryzacja, dygitalizacja, geolokalizacja reklam w pasie drogowym i poza nim.
 • Dygitalizacja  i  geolokalizacja decyzji do zajęcia pasa drogowego
 • Stworzenie bazy danych z dokumentacją i paszportyzacją 
 • Dostęp do bazy danych przez urządzenia mobilne: zarządzanie zasobem i jego kontrola
 • Wdrożenie programu do zajęcia pasa drogowego

  Każde z powyższych zadań może być realizowane osobno i niezależnie
   

 

Wszystkie procesy mamy wycenione, o szczegóły proszę się dopytywać drogą mailową lub telefoniczną