Skuteczne pobieranie opłat za reklamy w pasie drogowym - oferta dla samorządów

Szanowni Państwo.

 

Naszymi klientami są  liczne samorządy  miejskie. Z ostatnich rozmów z nimi wynika, że przedmiotem dużego zainteresowania cieszy się obecnie tak zwana „ustawa krajobrazowa” i wynikające z niej nowe obowiązki oraz możliwości.

Chcielibyśmy Państwu zaproponować, w pierwszym etapie, inwentaryzację reklam w pasie drogowym, która umożliwi podejmowanie decyzji na podstawie kompletnej ewidencji, a tym samy ustalenie optymalnego modelu przychodowo kosztowego oraz kompleksowe podejście do zajęcia pasa drogowego i opłat z  nim związanych. Dzięki naszej propozycji szybko możecie Państwo  uporządkować i skontrolować opłaty za zajęcie pasa drogowego, co w końcowym etapie zwiększy Państwa przychody z tego tytułu.


Inwentaryzacja reklam

Inwentaryzacja reklam odbywa się przy użyciu metody fotoskaningu. Jako produkt otrzymujecie Państwo fotorejestrację metryczną z kamer wysokiej rozdzielczości, skaning laserowy pasa drogowego oraz narzędzie do łatwego korzystania z pomiarów. Dodatkowo otrzymują Państwo ewidencję zawierającą lokalizację każdej reklamy na mapie wraz z jej atrybutami: typ reklamy, sposób mocowania, zdjęcie reklamy ( lub inne parametry wskazane przez klienta).

Program do zajęcia pasa drogowego

Do zarządzania wydawanymi decyzjami, naliczania opłat, kontroli płatności, zarządzania gwarancjami, i co najważniejsze, możliwości konfrontacji zajęć pasa drogowego w terenie z wydanymi decyzjami, proponujemy wdrożenie modułu do zajęcia pasa drogowego programu GeoEwidMaster.

Taki proces wdrożeniowy chętnie przeprowadzimy w Państwa mieście, który umożliwi zaoszczędzenie czasu pracowników urzędu oraz zwiększenie przychodów.

Co ważne, program  posiada aplikację mobilną z geolokalizacją – umożliwia ona wprowadzanie na bieżąco nowo pojawiających się reklam czy innych zajęć oraz wystawianie wezwania do opłat za zajęcie pasa drogowego.

 

 

W razie wszelkich pytań zapraszamy do kontaktu:

 

Maciej Marczuk

 

Mob. 504 228 816

 

E: m.marczuk@projektsigma.pl