Przeglądy Gwarancyjne Dróg


Przeglądy gwarancyjne dróg służą do dokładnej i precyzyjnej inwentaryzacji zniszczeń powierzchniowych jezdni, chodników, poboczy.

Stan dróg jest rejestrowany poprzez fotorejestrację pasa drogowego z 4 kamer wysokiej rozdzielczości oraz fotorejestrację jezdni dodatkową kamerą powierzchniową. Dodatkowo pomiarowi podlega profil poprzeczny drogi  ( skanig 2D) i  profil podłużny na podstawie akcelerometrów.

! Uwaga, przegląd ten jest też wskazany przed różnego rodzaju inwestycjami infrastrukturalnymi na terenie danej jednostki terytorialnej. Część Zarządców wymusza to na Wykonawcach w przedmiocie zamówienia, aby wyznaczone trasy poruszania się samochodów budowy zostały dwukrotnie zmonitorowane: przed i po inwestycji. Dzięki temu mamy udokumentowany stan
degradacji drogi. 


Wyniki projektu są prezentowane w przy pomocy viewera do zdjęć, map z pomierzonymi parametrami, atlasu zniszczeń i tabel z pomierzonymi parametrami.  

 

Oferta obejmuje:

  • Fotorejestrację metryczną pasa drogowego z 4 kamer
  • Fotorejestrację jezdni kamerą powierzchniową
  • Skaning 2D
  • Pomiar osi urządzeniem inercyjnym
  • Inwentaryzację zniszczeń metodą krakowską lub WDSN  i ocenę stanu jezdni   

  

Formularz zamówienia i dokładną kalkulację cenową  dostosowaną do zgłoszonego zakresu i ilości kilometrów prześlemy Państwu drogą elektroniczną - prosimy w mailu podać długość sieci drogowej. 

! Uwaga, przegląd gwarancyjny można połączyć ze zwykłym przeglądem dróg pozostałych odcinków sieci drogowej, co pozwoli obniżyć 
koszty stałe danego przedsięwzięcia

 

 

sigma@projektsigma.pl