Plany remontowe dróg z określeniem zakresu robót remontowych i kalkulacją kosztów

Usługa składa się z dwóch etapów :

 1. Analiza Sieciowa.  Wytypowanie odcinków remontowych (jednorodnych) na podstawie oceny stanu nawierzchni metodą WDSN.
 2. Analiza Obiektowa. Szczegółowa dokumentacja  na odcinkach wytypowanych na podstawie Analizy Sieciowej lub wskazanych  przez Zamawiającego.

 

Analiza sieciowa i wytypowanie odcinków remontowych 

 

 

 • Pomiary terenowe: fotorejestracja kamerą powierzchniową, pomiar niwelety i osi drogi, skaning laserowy pasa drogowego,
 • Ocena stanu nawierzchni i precyzyjna inwentaryzacja zniszczeń wg. metody  WDSN
 • Wyznaczenie odcinków jednorodnych ( remontowych) dla zadanych kryteriów
 • Analiza zalegania wody na jezdni i poboczach, ocena prawidłowości odwodnienia drogi. ( na wyznaczonych odcinkach remontowych ) 
 • Wyliczenie kosztów napraw dla zadanych kryteriów
 • Przygotowanie map tematycznych i statystyk dla całości sieci
 • Przygotowanie zestawienia kosztów dla odcinków remontowych

 

Analiza obiektowa i dokumentacja dla wytypowanych odcinków remontowych 

 

 

 • Inwentaryzacja elementów pasa drogowego podlegających remontowi. Zestawienia ilościowe elementów pasa drogi podlegających remontowi
 • Wykonanie aktualnych przekrojów normalnych na podstawie skaningu laserowego ( względne głębokości rowów, wyliczenie i zaznaczenie spadków poprzecznych na jezdni i poboczach)  
 • Analiza zalegania wody na jezdni i poboczach, ocena prawidłowości odwodnienia drogi. Wyliczenie fikcyjnego współczynnika wypełnienia wody kolein jezdni oraz wskazanie zawyżonych poboczy ( na wyznaczonych odcinkach remontowych ) 
 • Zaproponowanie technologii napraw dla każdego odcinka
 • Wyliczenie kosztów napraw 
 • Opis techniczny
 • Wykonanie planów sytuacyjnych i map tematycznych

 

Dodatkowo możemy wykonać dla pomierzonych odcinków dróg:

 

 

 • Ewidencję i Książki Drogi
 • Przeglądy Dróg