Narzędzia i Dane do Planowania i Kontroli Budżetu na podstawie inwentaryzacji i oceny cech                                                       powierzchniowych nawierzchni drogowej

Chcemy Państwu zaproponować metodę postępowania, która przeniesie zarządzanie nawierzchnią drogową na bardziej racjonalny poziom, oparty na argumentach technicznych i pomiarach wykonywanych przy okazji przeglądów dróg wraz z rejestracją zniszczeń. 

Nie ulega wątpliwości, że podstawą efektywnego planowania prac utrzymaniowych jest dokładna wiedza o stanie dróg. Do niedawna tylko największe zarządy, dysponujące dużymi funduszami, mogły sobie pozwolić na całościową diagnostykę stanu nawierzchni. Pozostałe zarządy musiały samodzielnie szukać własnych rozwiązań. Teraz, w programie utrzymania dróg samorządowych PRUDS, diagnostyka jest dostępna dla każdego, przy okazji wykonywania przeglądów dróg. Koszty jej wykonania są porównywalne z wykonaniem rozszerzonych przeglądów dróg, a jej zastosowanie przynosi natychmiast wymierne oszczędności. Co ważne, diagnostyka jest punktem wyjścia do planowania prac utrzymaniowych i przez to może być finansowana ze środków inwestycyjnych.
Uzyskane w wyniku diagnostyki informacje służą do wytypowania fragmentów dróg najpilniej wymagających remontu (tzw. odcinków utrzymaniowych).Lista odcinków utrzymaniowych jest istotą oferowanej usługi . Lista jest uporządkowana pod względem pilności. Pilność jest ustalana na podstawie stanu nawierzchni i innych przyjętych kryteriów, na przykład natężenia ruchu lub ustalonej ważności drogi. Dla każdego odcinka utrzymaniowego są podane sugerowane zabiegi i szacunkowe koszty.

Jeżeli borykacie się Państwo z ciągłym ograniczaniem budżetu na utrzymanie dróg lub wiecie, że jest on niewystarczający,  polecamy z zapoznaniem się z naszą propozycja i narzędziami, które będą w przystępny sposób prezentowały decydentom ( Zarządowi, Radnym, Komisjom) skutki ich decyzji oraz koszty odsuwania w czasie niezbędnych zabiegów utrzymaniowych. Droga nie jest statyczną konstrukcją inżynieryjną ale podlega obciążeniom dynamicznym, uzależnionym od natężenia ruchu oraz projektowym dopuszczalnym naciskom na oś pojazdów. Degradacja konstrukcji drogi nie następuje w sposób liniowy tylko logarytmiczny, dlatego bardzo ważne jest stałe monitorowanie zniszczeń na drodze i  przeciwdziałanie im w odpowiednim czasie. Przegapienie pewnego punktu czasowego powoduje zmianę taniego zabiegu utrzymaniowego (np..  powierzchniowego utrwalenia ) w bardzo kosztowną wymianą  całej konstrukcji jezdni.

Proponujemy potężny oręż w argumentacji przy planowaniu zabiegów utrzymaniowych, układaniu budżetu, wyliczanie kosztów strategii utrzymaniowych, symulacji konsekwencji przyjmowanych budżetów.

Najważniejsza rzecz ! jeżeli wykonujesz przeglądy dróg to stać cię na tą metodę, zarządzanie substancją drogową wyniesiesz na inny poziom - argumentów merytorycznych, zrozumiałych i jasnych nawet dla laików ( nie każdy decydent ma pojęcie o drogach), przedstawionych na mapach tematycznych i innych wizualizacjach zrozumiałych dla każdego.

Ostatnia bardzo istotna sprawa, to gwarancja powtarzalności metody, dzięki precyzyjnej rejestracji zniszczeń i ich prezentacji na zdjęciach oraz mapie - porównujemy nie tylko oceny wynikowe ale też dane źródłowe- jest to najważniejszy element wyróżniający nas od innych. Dzięki precyzyjnej lokalizacji zniszczeń możemy porównywać zmiany stanu w kolejnych latach - monitoring zmian zniszczeń oraz dokonywać analiz jakościowych i ostrzegawczych w jaki sposób postępuje degradacja.

 

 Najważniejsze założenia programu:

  • precyzyjna rejestracja zniszczeń ( z dokładnością do 10 cm miejsca występowania danej cechy) 
  • prezentacja lokalizacji zniszczenia na zdjęciach  fotogrametrycznych nawierzchni drogowej oraz na mapach
    ( możliwość monitoringu zniszczeń w kolenych latach)
  • wykonanie oceny zniszczeń i wyliczenie współczynników ogólnych stanu nawierzchni drogowej według metody 
    BIKB lub SOSN
  • wyliczenie odcinków utrzymaniowych i przypisanie im technologii napraw
  • wyliczenie straregii utrzymaniowych i budżetów potrzebnych na ich zfinansowanie
  • dalsze analizy ekonomiczne i prezentacja konsekwencji przyjętych decyzji


Wszystkie zaproponowane tu elementy można wykonać w ramach  i cenie przeglądów dróg ! Sprawdź nas i  cenę, a zarządzanie drogami przeniesiemy wspólnie na inny poziom twojego komfortu i oczekiwań :)