Jedną ze specjalności naszego przedsiębiorstwa jest profesjonalna organizacja ruchu. Posiadamy w tej materii bardzo bogate doświadczenie, dzięki czemu jesteśmy w stanie przewidzieć wiele problemów i zawczasu wyjść im naprzeciw. Zamówiona u nas organizacja ruchu wykonana będzie przez odpowiednio wykwalifikowanych profesjonalistów, podchodzących do swojej pracy z zaangażowaniem i pasją. Dzięki temu realizowane przez nas usługi nie zawodzą niczyich oczekiwań.

 

Organizacja ruchu dostępna jest u nas w dwóch podstawowych wariantach:

 • Mapa cyfrowa istniejącej organizacji ruchu,

 • Analiza i koncepcja stałej organizacji ruchu.

 

Mapa cyfrowa istniejącej organizacji ruchu:

 • mapa cyfrowa na podkładach mapowych,

 • wydruk mapy w formacie A0 - 1 szt.,

 • wydruk mapy dla każdej drogi ze znakami,

 • zestawienie znaków,

 • dokumentacja dla każdej drogi wykonana w wersji papierowej.

   

   

 

 

Analiza i koncepcja stałej organizacji ruchu polega na dostosowaniu mapy istniejącej organizacji ruchu do obowiązujących przepisów i standardów bezpieczeństwa ruchu drogowego.