EwidMaster

 

EwidMaster to zaawansowany program do ewidencji dróg. Już w podstawowej wersji aplikacji udostępniane są narzędzia pozwalające na wprowadzanie i edycję danych dotyczących ewidencji dróg.

 

• Prezentacja korytarza drogi: Plan liniowy przedstawia graficzną prezentację wszystkich elementów powierzchniowych, punktowych oraz liniowych znajdujących się w korytarzu drogi, z zachowaniem proporcji odnośnie pikietaża. Program do ewidencji dróg EwidMaster pozwala ponadto na przeglądanie planu od wybranego pikietaża. Istnieje także możliwość wydruku planu liniowego oraz pomiaru wszystkich parametrów pasa drogowego (szerokość, długość, położenie względem krawędzi lub osi jezdni). Aplikacja pozwala też na wydruk stałej organizacji ruchu dla fragmentów dróg z profilu liniowego.

 

• Aktualizacja danych: Program do ewidencji dróg EwidMaster sprawia, że możliwe jest samodzielne edytowanie danych oraz wprowadzanie nowych elementów, które zawiera ewidencja dróg. Wprowadzanie zmian może odbywać się zarówno poprzez profil liniowy (z możliwością zmiany geometrii) jak i poprzez zdjęcia z fotorejestracji.

 

• Książka Drogi: Program generuje automatycznie książki drogi dla jednej, kilku lub wszystkich dróg oraz zestawienia zbiorcze na podstawie wprowadzonych do programu informacji. Generowane raporty są zgodne z obowiązującymi przepisami.

 

• Inne funkcje: Program posiada eksport wybranych elementów pasa drogowego z ich lokalizacją do pliku MS Excel (np. oznakowanie pionowe na wybranej drodze). Możliwość generowania statystyk dotyczących długości i powierzchni, z uwzględnieniem takich parametrów jak np. rodzaj nawierzchni. Możliwość podłączenia wszelkiego rodzaju dokumentów oraz opisów do wszystkich elementów pasa drogowego, które zawiera ewidencja dróg (archiwizacja wszelkiej dokumentacji w dowiązaniu do konkretnej drogi).