SigmaRoad to prosty w obsłudze program do ewidencji dróg, który w łatwy sposób umożliwia edycję danych dotyczących ewidencji. Program jest udostępniany za niewielką opłatą roczną. Posiada wbudowane narzędzia do samodzielnego budowania i edycji ewidencji dróg, projektów organizacji ruchu, przygotowywania raportów ilościowych do wyliczania remontów dróg, sprawdzania lokalizacji obiektów w pasie drogowym.


Najważniejszą cechą oprogramowania jest to że oprócz wymogów prawnych ( automatyczne generowanie formularza danych o sieci dróg oraz książki drogi) jest potężnym i intuicyjnym narzędziem do kodowania danych przestrzennych i sprawdzania ich parametrów. Dzięki połączeniu danych ze skaningu 2D/3D z mapą i fotorejestracją jesteś w stanie bez wychodzenia z biura dokonać pomiarów z dokładnością geodezyjną, zwizualizować je na mapie i wydrukować, bądź wyeksportować do excela.

 

W zakładce Akademia Wiedzy o Drogach pokażemy jak to zrobić w praktyce.

Przy pomocy programu SigmaRoad możesz od "zera", i co ważne SAMODZIELNIE, założyć i prowadzić ewidencję, w najwyższym standardzie odwzorowania topologicznego na mapach wraz z organizacją ruchu, jednocześnie dane są kompatybilne z otwartymi formatami danych (QGIS) i plikami wymiany danych - NIE ZNAJDZIESZ TAKIEGO NARZĘDZIA NA RYNKU.

 

Baza danych programu ( dane przestrzenne pasa drogowego) są zapisywane w formacie spatial, dzięki czemu dane te można edytować i analizować w otwartych programach klasy GIS np. QuantumGIS

 

Tutaj możesz ściągnąć wersję DEMO programu

 

Warunki z korzystania z programu 

 

Podstawowa funkcjonalność  programu:

 

 

·      Prezentacja korytarza drogi: Plan liniowy przedstawia graficzną prezentację wszystkich elementów powierzchniowych, punktowych oraz liniowych znajdujących się w korytarzu drogi, z zachowaniem proporcji odnośnie pikietaża. Przeglądanie planu od wybranego pikietaża. Możliwość wydruku planu liniowego.

 

 

·        Aktualizacja danych: Program umożliwia samodzielną edycję danych oraz wprowadzanie nowych elementów zawartych w ewidencji dróg. Wprowadzanie zmian może odbywać się zarówno poprzez profil liniowy (z możliwością zmiany geometrii) jak i poprzez zdjęcia z fotorejestracji.

 

 

·    Dane drogowe przedstawione na profilu liniowym, fotorejestracja oraz system referencyjny: Program łączy profil liniowy pasa drogowego z wykonaną fotorejestracją oraz dzięki mapie interaktywnej z wykonaną mapą systemu referencyjnego. Wymienione elementy programu działają synchronicznie. Wybrany na profilu liniowym element pasa drogowego zostaje wskazany na mapie interaktywnej oraz zaprezentowany na zdjęciach. Dla wskazanego na mapie punktu program pokazuje zdjęcia z fotorejestracji i ustawia się na profilu w zaznaczonym miejscu.

 

 

·     Książka Drogi: Program generuje automatycznie książki drogi dla jednej, kilku lub wszystkich dróg oraz zestawienia zbiorcze na podstawie wprowadzonych do programu informacji. Generowane raporty są zgodne z obowiązującymi przepisami.

 

 

·        Inne funkcje: Program posiada eksport wybranych elementów pasa drogowego z ich lokalizacją do pliku MS Excel (np. oznakowanie pionowe na wybranej drodze). Możliwość generowania statystyk dotyczących długości i powierzchni, z uwzględnieniem takich parametrów jak np. rodzaj nawierzchni. Możliwość podłączenia dokumentów

 

 

·      Obsługa map numerycznych i rastrowych: Mapa Interaktywna obsługuje formaty danych: MapInfo, ShapeFile, dane WMS i WMTS. Obiekty pasa drogowego można edytować też na mapie. Na zdjęciu obiekty pasa drogowego są zaznaczone na czerwono.

 

 

Panel główny- profil liniowy wraz z widokami z kamery panoramicznej i powierzchniowej

Okno Mapowe oraz Moduł Organizacji Ruchu z ewidencją na tle map zasadniczych 

 

Projekt Organizacji Ruchu wykonany w programie SigmaRoad: