SigmaOnLine - narzędzie do kontroli procesów i zdarzeń w pasie drogowym oraz dostępu do historii, dokumentów, informacji o toczących się i zamkniętych sprawach. Wykonywanie Zgłoszeń poprzez telefon

 

Program SigmaOnLine z Aplikacją Mobilną – nowa jakość zarządzania procesami, podwykonawcami i zdarzeniami w pasie drogowym. Masz dostęp przez telefon komórkowy do spraw bieżących ( zajęcie pasa drogowego, remonty, sprzątanie, odśnieżanie, zgłaszanie rozpoczęcia i zakończenia prac) jak i historycznych, terminów gwarancji i nazw wykonawców, którzy prace realizowali, a wszystko to w cenie programu do prowadzenia ewidencji dróg

 

Program działa na przeglądarce www bez konieczności instalacji - masz dostęp do informacji z każdego miejsca gdzie jest internet.


Program działa na bazie danych PostGres w architekturze klient-serwer. Bazę danych można edytować pod Qgisem, udostępniamy dokumentację do niej, dlatego można ją dowolnie rozszerzać i  pisać własne wtyczki pod Pythonem, co bardzo ułatwia rozszerzenie funkcjonalności rozwiązania.
 

Jeżeli chcesz mieć szybkie odpowiedzi na poniższe  pytania bez konieczności angażowania innych współpracowników to oferowane narzędzie Ci w tym pomoże:

 

Kto wykonywał pracę w pasie drogowym ?

Kiedy mija termin gwarancji ?

Czy została wydana decyzja na zjazd przy którym się zatrzymałeś ?

Kiedy i czy podwykonawca odśnieżał dany odcinek drogi ?

Kiedy był zrobiony objazd drogi, jakie zgłoszono usterki, czy zostały usunięte i przez kogo ?

Jaka jest szerokość chodnika?

Jaki jest spadek poprzeczny jezdni?

Jaka jest wysokość barierki ?

 

SigmaOnLine służy do prowadzenia i przeglądania ewidencji dróg, ewidencji drzew oraz archiwizacji dokumentacji toczących się spraw - zajęcie pasa drogi, przeglądu dróg, awarie, remonty, gwarancje, zgłoszenia itp. 

 

Do wszystkich informacji masz dostęp online. Każda tocząca się sprawa np. budowa przyłącza, sprzątanie wiat przystankowych, odśnieżanie, wykonawca może zarejestrować automatycznie przy pomocy Aplikacji Mobilnej. 

 

Za pomocą programu i mapy masz dostęp do wszystkich informacji w każdym pikietażu zarządzanej drogi :

 • warstwy numeryczne z ewidencją pasa drogi
 • organizacja ruchu
 • metryczna fotorejestracja z możliwościa wykonywania pomiarów
 • skaning z pomiarem odległości i wysokości wszystkich elementów pasa drogi np. wysokości barierek, odległości drzew od brzegu drogi,....
 • książki drogi 
 • formularz danych o sieci
 • protokoły z przeglądów dróg
 • dokumentacja remontów i inwestycji
 • mapy tematyczne
 • dokumentacja z zajęcia pasa drogi, termin gwarancji , nazwa wykonawcy, zgłoszenie zakończenia prac
 • rejestracja objazdów 


Wszystkie informacje można połączyć z zasobami geodezyjnymi i ogólnie dostępnymi mapami.

 

System ma możliwość definiowania praw dostępu dla poszczególnych użytkowników np. tylko podgląd. Dane trzymane są w chmurze. Zapewniamy pełny hosting danychAplikacja jest w pełni zabezpieczona i korzysta z bezpiecznego połączenia SSL. Zapewnimy dostęp wielu użytkownikom. Program posiada  możliwość rejestrowania i filtrowania dokumentów, np. z zajęcia pasa drogi.

 

Program posiada również Aplikację Mobilną na telefon z systemem Android, która służy do zgłoszeń i rejestracji objazdów oraz wykonanych prac. Dzięki aplikacji Urząd lub Podwykonawcy mogą wykonać automatyczne  zgłoszenie  wraz ze zdjęciami i opisami lub notatkami głosowymi. Podwykonawcy mogą rejestrować przejazdy , których czas i dane będą widoczne w systemie - np. odśnieżania, objazdy dróg, usunięcia martwych zwierząt w pasie drogowym itp. 

 

Poproś o wersję Demo programu

 

Koszt programu jest uzależniony od liczby użytkowników i cena dostosowana do możliwości również małych Urzędów.