SigmaLite to program do prowadzenia ewidencji dróg, który w łatwy sposób umożliwia edycję danych dotyczących ewidencji. Program pracuje na przestrzennej bazie danych (dane są kodowane zgodnie z topologią na tle mapy i przechowywane w bazie w obiektach topograficznych) - SQLite, którą można też edytować i prowadzić pod QGis.

Podstawowa funkcjonalność programu, czyli prowadzenie i edycja bazy danych, zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym
ewidencji dróg,
jest bezpłatna a licencja programu bezterminowa. Aby korzystać z programu należy się tylko zarejestrować
poprzez specjalną stronę internetową ( będzie udostępniona w najbliższym czasie). Nie pobieramy opłat abonamentowych ani za używanie programu ani za serwis danych. Odpłatne są tylko dodatkowe funkcje programu, z których możesz korzystać na żądanie, natomiast nie blokują one podstawowej funkcjonalności i nie spotka cię przykry komunikat, że aby skorzystać z programu należy wnieść opłatę.
 
! Uwaga, program będzie można pobrać samodzielnie z naszej strony internetowej jeszcze w tym roku. Wkrótce premiera !
 

Baza ta posiada otwartą strukturę danych, która umożliwia generowanie książek dróg i formularzy danych o sieci, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

 

Najważniejszą cechą oprogramowania jest to że oprócz wymogów prawnych ( automatyczne generowanie formularza danych o sieci dróg oraz książki drogi) jest potężnym i intuicyjnym narzędziem do łączenia danych przestrzennych i sprawdzania ich parametrów. Dzięki połączeniu danych ze skaningu 2D/3D z mapą i fotorejestracją jesteś w stanie bez wychodzenia z biura dokonać pomiarów z dokładnością geodezyjną, zwizualizować je na mapie i wydrukować, bądź wyeksportować do excela.

 

W zakładce Akademia Wiedzy o Drogach pokażemy jak to zrobić w praktyce.

 

Przy pomocy programu SigmaLite możesz od "zera", i co ważne SAMODZIELNIE, założyć i prowadzić ewidencję, w najwyższym standardzie odwzorowania topologicznego na mapach wraz z organizacją ruchu, jednocześnie dane są kompatybilne z otwartymi formatami danych (QGIS) 

 

Jeżeli masz już dane w formie przestrzennej, to bezpłatnie pomożemy Ci przetransformować je do struktury programu
SigmaLite.

 

Jeżeli zaczynasz dopiero tworzyć ewidencję, zgłoś się do nas a przygotujemy Ci bazę danych gotową do użycia.

 

 

Podstawowa funkcjonalność  programu:

 

   

 • Topologiczna prezentacja pasa drogowego i ewidencyjnych elementów pasa drogowego wraz z atrybutami opisowymi na tle mapy;
   
 • Edycja danych ewidencyjnych: program umożliwia samodzielną edycję danych oraz wprowadzanie nowych elementów zawartych w ewidencji dróg;
   
 • Moduł fotorejestracji: połączenie danych drogowych z fotorejestracją oraz systemem referencyjnym;
   
 • Moduł generowania książki drogi i formularza danych o sieci : Program generuje automatycznie książki drogi dla jednej, kilku lub wszystkich dróg oraz zestawienia zbiorcze na podstawie wprowadzonych do programu informacji. Generowane raporty są zgodne z obowiązującymi przepisami;
   
 • Moduł organizacji ruchu. Umożliwia tworzenie i drukowanie projektów organizacji ruchu na tle mapy;
   
 • Moduł kalkulacji kosztów remontów i planowania strategii remontowych. Moduł jest zintegrowany z danymi ewidencyjnymi ( na podstawie których są wyliczane powierzchnie, długości i ilości elementów do remontów) oraz z wynikami przeglądów i przyjętych strategii utrzymaniowych. Można nim dokonywać dynamicznie projekcji kosztowych w zależności od przyjętych strategii.

 

 • Inne funkcje: Program posiada eksport wybranych elementów pasa drogowego z ich lokalizacją do pliku MS Excel (np. oznakowanie pionowe na wybranej drodze). Możliwość generowania statystyk dotyczących długości i powierzchni, z uwzględnieniem takich parametrów jak np. rodzaj nawierzchni. Możliwość podłączenia dokumentów

 

Panel główny