SigmaRoad to prosty program do ewidencji dróg, który w łatwy sposób umożliwia edycję danych dotyczących ewidencji. Program jest udostępniany nieodpłatnie przy realizacji dowolnej usługi dla współpracującego z nami Samorządu. 

 
Baza danych programu ( dane przestrzenne pasa drogowego) są zapisywane w formacie spatial, dzięki czemu dane te będzie można edytować i analizować w otwartych programach klasy GIS np. QuantumGIS

Jeżeli będziesz dbał o otwarte standardy danych, to otrzymasz bezpieczeństwo, konkurencję wśród dostawców oraz komfort funkcjonowania.  Jeżeli Twój dostawca oprogramowania nie spełnia powyższych standardów, to zgłoś się do nas a otrzymasz za symboliczną złotówkę program do prowadzenia ewidencji, który współpracuje z QGIS'em ( systematycznie będziemy udostępniali nieodpłatne wtyczki z bogatą funkcjonalnością - do projektów organizacji ruchu, budowy systemu referencyjnego, tworzenia map tematycznych, kalkulator remontów itp.) 

Podstawowa funkcjonalność  programu:

 

·      Prezentacja korytarza drogi: Plan liniowy przedstawia graficzną prezentację wszystkich elementów powierzchniowych, punktowych oraz liniowych znajdujących się w korytarzu drogi, z zachowaniem proporcji odnośnie pikietaża. Przeglądanie planu od wybranego pikietaża. Możliwość wydruku planu liniowego.

 

·        Aktualizacja danych: Program umożliwia samodzielną edycję danych oraz wprowadzanie nowych elementów zawartych w ewidencji dróg. Wprowadzanie zmian może odbywać się zarówno poprzez profil liniowy (z możliwością zmiany geometrii) jak i poprzez zdjęcia z fotorejestracji.

 

·    Dane drogowe przedstawione na profilu liniowym, fotorejestracja oraz system referencyjny: Program łączy profil liniowy pasa drogowego z wykonaną fotorejestracją oraz dzięki mapie interaktywnej z wykonaną mapą systemu referencyjnego. Wymienione elementy programu działają synchronicznie. Wybrany na profilu liniowym element pasa drogowego zostaje wskazany na mapie interaktywnej oraz zaprezentowany na zdjęciach. Dla wskazanego na mapie punktu program pokazuje zdjęcia z fotorejestracji i ustawia się na profilu w zaznaczonym miejscu.

 

·     Książka Drogi: Program generuje automatycznie książki drogi dla jednej, kilku lub wszystkich dróg oraz zestawienia zbiorcze na podstawie wprowadzonych do programu informacji. Generowane raporty są zgodne z obowiązującymi przepisami.

 

·        Inne funkcje: Program posiada eksport wybranych elementów pasa drogowego z ich lokalizacją do pliku MS Excel (np. oznakowanie pionowe na wybranej drodze). Możliwość generowania statystyk dotyczących długości i powierzchni, z uwzględnieniem takich parametrów jak np. rodzaj nawierzchni. Możliwość podłączenia dokumentów

 

 

·      Obsługa map numerycznych i rastrowych: Mapa Interaktywna obsługuje formaty danych: MapInfo, ShapeFile, dane WMS i WMTS. Obiekty pasa drogowego można edytować też na mapie. Na zdjęciu obiekty pasa drogowego są zaznaczone na czerwono.

 

 

Panel główny- profil liniowy wraz z widokami z kamery panoramicznej i powierzchniowej

Okno Mapowe oraz Moduł Organizacji Ruchu z ewidencją na tle map zasadniczych 

 

Projekt Organizacji Ruchu wykonany w programie SigmaRoad: