Moduł Organizacja Ruchu m. in. umożliwia przedstawianie aktualnej organizacji ruchu na mapie, projektowanie oznakowania pionowego, poziomego oraz sygnalizacji świetlnej na mapie, zapisywanie projektów pod dowolną nazwą, generowanie do Excela zestawienia tabelarycznego projektowanego oznakowania, drukowanie mapy w dowolnej skali i na dowolnych formatach ( od A4 do A0) oraz edytor znaków nietypowych.

 

Moduł Przeglądy Stanu Technicznego Dróg - pozwala na wykonywanie przeglądów stanu technicznego dróg, generuje protokoły oraz wpis do Książki Drogi.

 

 

 

Moduł Mapy Tematycznej - pozwala na wprowadzanie na mapę dowolnych, zdefiniowanych przez zamawiającego warstw np. natężenie ruchu, ewidencja zieleni, remonty.

 

 

Inne:  Moduł Niweleta Drogi.