Moduł Organizacja Ruchu m. in. umożliwia przedstawianie aktualnej organizacji ruchu na mapie, projektowanie oznakowania pionowego, poziomego oraz sygnalizacji świetlnej na mapie, zapisywanie projektów pod dowolną nazwą, generowanie do Excela zestawienia tabelarycznego projektowanego oznakowania, drukowanie mapy w dowolnej skali i na dowolnych formatach ( od A4 do A0) oraz edytor znaków nietypowych.

 

 

 

 

Moduł Mapy Tematycznej - pozwala na wprowadzanie na mapę dowolnych, zdefiniowanych przez zamawiającego warstw np. natężenie ruchu, ewidencja zieleni, remonty.