Pakiet usług


  • Inwentaryzacja pasa drogowego spójna z katastrem oraz ortofotomapą z Geoportalu
  • Przeglądy dróg (roczne lub 5-letnie) w wersji elektronicznej oraz wydrukowanych protokołów
  • Fotorejestracja metryczna
  • Udostępnienie oprogramowania do prowadzenia ewidencji - licencja bezterminowaW ramach współpracy długoterminowej umowa jest podpisywana corocznie. W pierwszym roku współpracy dokonujemy pełnej inwentaryzacji wszystkich elementów pasa drogowego ( wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym) na tle map ewidencyjnych lub ortofotomapy. Użytkownik otrzymuje ewidencję na profilu liniowym oraz na mapach ( format GIS). Ewidencja na profilu oraz mapie jest połączona z fotorejestracją pasa drogowego, wszystkie widoki są ze sobą połączone i skolerowane. Fotorejestracja wykonywana jest w postaci sekwencynych zdjęć fotogrametrycznych co 3 m z pięciu kamer wysokiej rozdzielczości. Nasze oprogramowanie posiada unikalną funkcję przenoszenia obiektów ze zdjęć fotogrametrycznych do ewidencji na profilu liniowym oraz mapach. 

Drugim ważnym elementem oferowanego pakietu jest zakodowanie ocen z przeglądów w module do przeglądów dróg. Moduł ten umożliwia drukowanie protokołów z przeglądów w sposób ustandaryzowany. Dzięki takiemu podejściu co roku wprowadzamy tylko nowe oceny na odcinkach dróg na których coś się zmieniło - rejestrujemy tylko zmiany i drukujemy przeglądy tym samym narzędziem. Jakość wykonanych przeglądów nie ulega zmianie i metodzie ich wykonania, dzięki czemu wyniki przeglądów możemy porównywać rok do roku co jest bardzo istotnym elementem zarządzania majątkiem drogowym i daje możliwość analizowania zmian stanu technicznego dróg. Oferowany przez nas program ma możliwość drukowania map tematycznych z wynikami przeglądów co jest dobrym materiałem do przedstawienia wyników przeglądów dla radnych czy Zarządu. 

Na koniec najistotniejsza rzecz z punktu widzenia klienta czyli cena usługi. Oferujemy Państwu bardzo wysoki standard wykonania pakietu usług w najbardziej konkurencyjnej cenie na rynku już w pierwszym roku współpracy. W drugim roku współpracy z nami cena pakietu usług spada do 30% ceny z pierwszego roku, otrzymujecie państwo w tej cenie aktualizację ewidencji, aktualizację fotorejestracji, przeglądy dróg dla całości sieci i oprogramowanie służące do zarządzania majątkiem drogowym znacznie wykraczające swoją funkcjonalnością podstawowym wymogom prawa i tym co oferuje konkurencja. Zachęcamy do kontaktu z nami drogą  mailową handlowy@projektsigma.pl lub telefonicznie 504 22 88 16