! Oferta zawiera tylko elementy wymagane prawem i jest kompletna aby spełnić te wymagania podczas kontroli.

 

Oferta obejmuje:

 • Ewidencję dróg w zakresie obligatoryjnym ( bez organizacji ruchu, elementów punktowych i liniowych):
  - książki drogi w formacie PDF
  - dzienniki objazdów: wydruk + PDF
  - Formularz Danych o Sieci wysyłany do GDDKiA w formacie xls

 • Przegląd stanu technicznego dróg - roczny lub pięcioletni :
  - wydrukowane i podpisane protokoły
  - protokoły w formacie PDF
  - wydrukowana mapa A3 z wynikami oceny stanu
  - zestawienia wyników przeglądów

 

Powyższy pakiet w cenie - prześlemy na maila indywidualną kalkulację 
 

Formularz zamówienia i dokładną kalkulację cenową  dostosowaną do zgłoszonego zakresu i ilości kilometrów prześlemy Państwu drogą elektroniczną - prosimy w mailu podać długość sieci drogowej, wykaz obiektów inżynierskich ( jeżeli oferta ma też dotyczyć części mostowej).