Przygotujemy dla Państwa zgodnie z wymogami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii dane dotyczące "Aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów Polski"

 

Pakiet danych obejmuje:
 

  • Przygotowanie danych o przebiegu dróg ( systemu referencyjnego) wraz z atrybutami : numerami dróg, klasą, szerokością, typami nawierzchni jezdni, szerokością korony, nazwie drogi. Dane będą przygotowane w formie tabelarycznej oraz w formacie shp z automatyczną lokalizacją przebiegu na mapie
  • Informację o obiektach związanych z komunikacją drogową ( mosty, wiadukty, tunele) oraz danych technicznych tych obiektów

 

 

Aby otrzymać informacje o koszcie przygotowania danych prosimy w mailu podać długość sieci drogowej oraz  wykaz obiektów inżynierskich.