Mapa interaktywna - gotowa do umieszczenia na stronie www Urzędu

 

Przygotowujemy mapę interaktywną z układem drogowym wszystkich kategorii dróg na podkładzie topograficznym OSM ( OpenStreetMap). 

 

Mapa posiada osobną warstwę wektorową z drogami i informacjami o nich dla następujących kategorii dróg w różnych kolorach :

- krajowe ( czerwony)
- wojewódzkie ( zielony)
- powiatowe ( purpurowy)
- gminne ( brązowy)

- wewnętrzne ( szary)

Mapa interaktywna jest gotowa do umieszczenia na stronie internetowej  Urzędu/Zarządu.
Mapa posiada osobną warstwę z przebiegami dróg  z podstawowymi o nich informacjami ( zapala się okienko typu popup z przygotowanymi informacjami np. numer drogi, typ nawierzchni itp..)

 

Do mapy można dodać dowolne warstwy tematyczne, które użytkownik może włączać lub wyłączać. Przykładem takiej warstwy 
są inwestycje czy wyniki oceny stanu nawierzchni, objazdy czy remonty.

Do Mapy interaktywnej można dodać warstwy z innych branż, np. zagospodarowanie terenu , izofony do konsultacji społecznych lokalizacji farm wiatrowych ......

 

Do mapy interaktywnej użytkownik otrzymuje też wersję gotową do wydruku w formacie PDF oraz wersję edycyjną pod QGis

 

Jako nowość przygotowujemy też warstwę z działkami ewidencyjnymi pasa drogowego  oraz działkami przyległymi