Warstwy cyfrowe elementów powierzchniowych pasa drogowego:

  • Przedstawiają informacje o elementach powierzchniowych takich jak: jezdnia główna, jezdnie wewnętrzne, parking wydzielony, zjazd do obiektu przydrożnego, teren nieurządzony, rów odwadniający, chodnik bez krawężnika, chodnik w krawężniku betonowym, pobocze nieutwardzone, pobocze utwardzone, pas dzielący/wysepka segregująca.

  • Zawierają informacje geometryczne i parametry elementów pasa drogowego takie jak: położenie (numer drogi, odcinek, pikietaż początku oraz końca elementu), powierzchnia, typ nawierzchni, długość, szerokość.

  • Są nakładane na wykonany system referencyjny.

Przykład powierzchniowych warstw cyfrowych wraz z legendą.
Przykład powierzchniowych warstw cyfrowych wraz z legendą.
Informacje o wybranym elemencie pasa drogowego.
Informacje o wybranym elemencie pasa drogowego.