Jakie problemy mogą wystąpić przy remoncie dróg 

i jak im zaradzić?

 

Szanowni Państwo.

 

W roku 2018 odbędą się wybory do samorządu terytorialnego. Przez większością samorządów będzie stało zadanie sprawnego wyremontowania dróg we wspomnianym roku. Jak maksymalnie uprościć ten proces dzięki nowoczesnej technologii, a jednocześnie łatwej we wdrożeniu i obsłudze?

 

Ale skąd Zarządca Dróg uzyska informacje:

       które drogi należy w pierwszej kolejności wyremontować?

       gdzie występują zastoiska wody podczas ulewy?

       jak sprawdzić, w którą stronę będzie odpływać woda podczas deszczu?

       gdzie na jezdni lub na chodniku występują nierówności czy wyboje?

       gdzie należy zadbać o zieleń przydrożną?

       czy wszystkie znaki drogowe spełniają swoją funkcję?

 

Co dodatkowo zyskuje Zarządca Dróg korzystający z systemu?

       szczegółowe informacje, na co należy zwrócić uwagę (gdzie należy zaplanować ścinkę poboczy, gdzie występują koleiny, łaty i wyboje)

       fotoskaning, dzięki któremu możesz zbadać przekrój drogi konfrontując go ze zdjęciami drogi

       mapę stanu sieci dróg, dzięki której od razu zobaczysz, w jakim stanie są Twoje drogi.

 

Oferujemy połączenie fotorejestracji i przekrojów 2D ze skanera laserowego.
Przekroje są wykonywane co 10 cm i program łączy ze sobą 200 kolejnych przekrojów. W połączonym obrazie dzięki rejestracji energii odbicia powstaje digitalny obraz terenu w postaci zagęszczonej chmury punktów. Pokazywany na czerwono przekrój ma szereg funkcji i narzędzi, m. in. funkcja mierzenia odległości pomiędzy punktami, funkcja łata (2m lub 3m), które można położyć w dowolnym miejscu przekroju i pomierzyć prześwit pomiędzy łatą i punktami na powierzchni przekroju czy funkcja wypełnienie przekroju wodą.

 

W razie wszelkich pytań zapraszamy do kontaktu:

 

Maciej Marczuk

 

Mob. 504 228 816