Fotorejestracja  - nowy wymiar pozyskiwania danych drogowych - dobre rozwiązanie w codziennej pracy

 

Fotorejestracja - najkorzystniejsza technologia pozyskiwania danych o obiektach zlokalizowanych w pasie drogowym oraz dokumentująca stan na dzień jej wykonania. 

Jakość i wykorzystanie w każdym oprogramowaniu  💰

Fotorejestrację wykonujemy zgodnie ze standardami i wymogami WDSN ( podprojekt PP-F), dzięki czemu można ją łatwo wykorzystać 
w oprogramowaniu innych producentów.
  Dlaczego fotorejestracja ?     📷 

Jest to najtańsza i najszybsza technologia pozyskania danych i dokumentacji stanu pasa drogowego. O ile każda fotorejestracja dokumentuje ten stan przy pomocy zdjęć  to nie każda fotorejestracja daje możliwości dobrego pozyskiwania danych i nie jest ważna w tym procesie rozdzielczość zdjęć.  Aby móc przenosić obiekty ze zdjęć na mapę potrzebna jest precyzyjna geolokalizacja zdjęć przy pomocy systemu inercyjnego  i wysokiej klasy GPS oraz odpowiednie narzędzia informatyczne do analizy i kodowania tych danych.

Dlaczego fotorejestracja  wykonana z nami ?   📐 

Proponujemy jej nowy wymiar wraz z szeregiem usług dodatkowych i narzędzi, które dają dużą wartość dodaną z otrzymanego materiału w budżecie akceptowalnym dla każdego Zarządcy czy firmy wykonawczej. Wyposażamy naszych klientów w narzędzia, które przenoszą lokalizację obiektów ze zdjęć na mapę ( np. mapę zasadniczą, GeoPortal, mapę ewidencyjną) oraz zapisują ich lokalizację w postaci obiektów na mapie w formacie shp lub tab.  Wszystkie narzędzia przekazujemy w cenie wykonanej usługi.
  

 

 

 Jakie dodatkowe usługi ( fakultatywnie) może  otrzymać klient wraz z fotorejestracją ?    👍 

 

 • Pomiar niwelety drogi  wraz z pomiarem długości osi drogi, pomiarami łuków pionowych i poziomych
  ( nowe parametry wymagane przy Karcie Obiektu Drogowego -  nowe wymagania dla zarządców dróg);
   
 • Przeglądy dróg - wykonujemy za bardzo niewielką dopłatą lub w cenie usługi;
   
 • Analiza techniczna stanu nawierzchni drogi wraz z mapami tematycznym    

 • Narzędzia informatyczne do kodowania i analizy danych ze zdjęć;
   
 • Dodatkowa kamera ze zdjęciem panoramicznym drogi;

 • Pokazywanie granic działek ewidencyjnych pasa drogowego  wraz z ich numerami 
   
 • Dostęp do fotorejestracji przez przeglądarkę www;
   
 • Skaning laserowy pasa drogowego - dokładne pomiary wymiarów obiektów w pasie drogowym w trzech osiach np. pomiar średnicy drzewa, pomiar ograniczeń skrajni drogowej itp;

 • Aktualizacja ewidencji dróg

 

 

Zapytaj się o cenę, będziesz miło zaskoczony - napisz do nas.