Fotorejestracja  - nowy wymiar pozyskiwania danych drogowych - dobre rozwiązanie w codziennej pracy

 

Fotorejestracja - najkorzystniejsza technologia pozyskiwania danych o obiektach zlokalizowanych w pasie drogowym oraz dokumentująca stan na dzień jej wykonania. 

Jakość i wykorzystanie w każdym oprogramowaniu  

Fotorejestrację wykonujemy zgodnie ze standardami i wymogami WDSN ( podprojekt PP-F), dzięki czemu można ją łatwo wykorzystać 
w oprogramowaniu innych producentów.
  Dlaczego fotorejestracja ?     

Jest to najtańsza i najszybsza technologia pozyskania danych i dokumentacji stanu pasa drogowego. O ile każda fotorejestracja dokumentuje ten stan przy pomocy zdjęć  to nie każda fotorejestracja daje możliwości dobrego pozyskiwania danych i nie jest ważna w tym procesie rozdzielczość zdjęć.  Aby móc przenosić obiekty ze zdjęć na mapę potrzebna jest precyzyjna geolokalizacja zdjęć przy pomocy systemu inercyjnego  i wysokiej klasy GPS oraz odpowiednie narzędzia informatyczne do analizy i kodowania tych danych.

 

 

 

Granice działek pasa drogowego wraz z numerami działek

 

Przy zamówieniu z granicami pasa drogowego, na zdjęcia z przedniej kamery nakładamy granice działek pasa drogowego wraz z ich numerami. Usługę można rozszerzyć o granice i numery działek przyległych.   

 

 

Skaning 2D - precyzyjny pomiar obiektów w pasie drogowym.

 

W programie SigmaRoad jest zaimplementowane okno wraz z narzędziami do pomiaró przekrojów 2D ze skanera laserowego.

 

Przekroje są wykonywane co 10 cm i program łączy ze sobą 200 kolejnych przekrojów. W połączonym obrazie dzięki rejestracji energii odbicia,  powstaje digitalny obraz terenu w postaci zagęszczonej chmury punktów. Na czerwono pokazywany jest przekrój pomiarowy, dzięki funkcjom programu  można pomierzyć koleiny, pomierzyć szerokości i wysokości obiektów czy domierzyć każdy element oraz precyzyjnie sprawdzić czy leży on w pasie drogowym.