Ewidencja mostów polega na założeniu w formie elektronicznej jak i papierowej książki obiektu mostowego i wypełnieniu jej na podstawie dokonanych niezbędnych pomiarów w terenie. Oprócz książki wykonujemy też karty obiektu mostowego oraz przeglądy roczne i pięcioletnie. Według wymagań prawa budowlanego obiekty mostowe podlegają okresowym przeglądom (rocznym oraz pięcioletnim).

 

 

Dokumentacja uszkodzeń
Dokumentacja uszkodzeń
Dokumentacja uszkodzeń
Dokumentacja uszkodzeń