Paszportyzacja elementów infrastruktury technicznej


Paszportyzacja elementów pasa drogowego ( drzewa, latarnie, wiaty przystankowe, śmietniki, reklamy itp) lub innych elementów infrastruktury technicznej ( elementy małej architektury, ogrodzenia, reklamy, place zabaw ....) polega na przypisaniu dodatkowych 
atrybutów dla danego elementu ( np. dla drzew ich gatunku, średnicy) i stworzenie paszportu-kartoteki z tymi atrybutami. 

Wszystkie te atrybuty są "przypięte" do ich reprezentacji graficznej ( np. punktu, linii czy powierzchni) i można je edytować poprzez 
mapę. 

Niezależnie od mapy mamy dostęp do danej warstwy informacyjnej także poprzez widok tabelaryczny, który można filtrować i eksportować do innych formatów.

Kolejną ważną cechą paszportyzacji jest powiązanie elementów z dokumentacją taką jak decyzje, protokoły, zdjęcia ...

Jeżeli korzystacie Państwo z programu SigmaOnLine i Aplikacji Mobilnej do każdego elementu można automatycznie dopisywać zdjęcia, objazdy i notatki z telefonu.