Inwentaryzacja powykonawcza jest to ewidencja pełna wszystkich elementów pasa drogowego drogowego tylko bardzo dokładna, błąd pomiarów liniowych poniżej 1%. Wykonuje się ją na podstawie skaningu 3D. Klient otrzymuje
poprawioną książkę drogi z wymaganymi wpisami oraz zestawienia tabelaryczne z ilościami, długościami, powierzchniami poszczególnych elementów pasa drogowego. Inwentaryzację przekazujemy też jako warstwy numeryczne na tle mapy, gotowe do importu dla systemów do prowadzenia ewidencji dróg.

 

Inwentaryzacja ta zapewnia precyzyjną wiedzę co do ilości i powierzchni jezdni, chodników, malowania …  aby móc precyzyjnie rozliczyć daną inwestycję oraz mieć wiedzę do kosztów późniejszego utrzymania wyremontowanego odcinka drogi. Jednocześnie możemy wykonać przegląd gwarancyjny co jest nieocenionym instrumentem przy dochodzenia swoich praw w okresie gwarancji !   
 
 

Cały proces w zależności od potrzeb jesteśmy w stanie objaśnić i wycenić indywidualnie.