Bezpłatna ewidencja dróg pod QuantumGis

 

 

Paradoks:  ograniczenie kosztów prowadzenia ewidencji dróg przy jednoczesnym podniesieniu jakości danych drogowych, sprawdź czy to możliwe ?

Jak to zrobić ?

Baza Danych PostGres -  SigmaBankDrogowy


1. Należy wskazać serwer na którym będzie zainstalowana baza danych drogowych PostGres - wymagania do serwera prześlemy zainteresowanemu użytnikowi. 

2. Przesłać do nas system referencyjny sieci dróg zarządzanych przez Urząd 
3. Na podstawie prawidłowo przygotowanego systemu referencyjnego zostanie utworzona baza SigmaBankDrogowy na wskazanym serwerze. Użytkownik otrzyma dokumentację bazy danych. Baza będzie zawierała sieć drogową i będzie gotowa do zasilenia ( edycji) pod QuantumGis'em.

4. Dostęp do bazy danych możliwy jest w sieci internetowej i wewnętrznej

6. Baza posiada strukturę danych umożliwiającą tworzenie książek dróg oraz wszystkich wymaganych przepisami zestawień.

7. Baza umożliwia wykonywanie projektów organizacji ruchu

8. Baza danych jest skonfigurowana w architekturze klient-serwer wraz z możliwością przypisywania prawa dostępu dla poszczególnych użytkowników.

 

9. Świadczymy usługi hostowania bazy danych na naszym serwerze

10. Dane topologiczne ( geometria wszystkich elementów) są trzymane w polu z grafiką ( typu spatial) w projekcji geograficznej (Polska92 lub Polska 2000).

 

Alternatywnie do bazy danych PostGres można lokalnie zastosować:  Pliki Wymiany Danych w formacie shp 

alternatywnie do zdalnego banku PstGres można lokalnie używać plików wymiany danych w formacie shp

 

Pliki wymiany danych są przygotowywane do ewidencji i organizacji ruchu ( dane przestrzenne w pasie drogowym) oraz 
do innych procesów związanych z zarządzaniem pasem drogowym takich jak:
- przeglądy dróg i mostów
- remonty dróg
- zajęcie pasa drogowego
- dzienniki objazdów
- mapy tematyczne

 

Zgodnie z obowiązującym prawem przy aktualizacji ewidencji lub zlecaniu przeglądów, dla własnego bezpieczeństwa, powinniście Państwo wymagać dostarczenia danych równolegle także w plikach wymiany danych, dzięki temu unikniecie Państwo problemów z jakością danych i będziecie niezależni od producenta oprogramowania, którego używacie. 
 

Gotowe formaty i  opisy przedmiotu zamówienia zajdziecie Państwo w sekcji Pobierz

 

Dlaczego QuantumGis ?


QuantumGis ( QGis w skrócie) jest najczęściej stosowanym w administracji sąmorządowej bezpłatnym programem do danych przestrzennych. Posiada dużą bazę nieodpłatnych wtyczek ( plugin) rozszerzających jego możliwości. Swoim poziomem nie 
odstępuje płatnemu ArcInfo. 

Wiele kierunków studiów przygotowuje swoich słuchaczy i szkoli z użytkowania tego programu. Urzędy często organizują
szkolenia dla swoich pracowników z obsługi tego programu.

Dlatego jest to naturalna platforma dla wszystkich danych przestrzennych w Państwa Urzędzie, mająca  szerokie zastosowanie. Dane drogowe są kolejną warstwą zarządzaną przez Urząd, które można łączyć ze wszystkimi informacjami potrzebnymi do pracy. W naturalny sposób dane te można prezentować na tle informacji udostępnianych przez PODGiK czy GeoPortal.

 

Najważniejszym powodem jest zasadnicze obniżenie kosztów aktualizacji ewidencji dzięki otwarciu struktur danych dla wszystkich
wykonawców operujących na rynku. Jednocześnie nie musicie Państwo ponosić kosztów utrzymania oprogramowania, lub bardzo je ograniczyć

Należy też wspomnieć  o bezpieczeństwie danych, dzięki otwartej strukturze  i plikach wymiany danych .

Oferujemy bezpłatne wtyczki do prowadzenia ewidencji dróg np wtyczkę do prowadzenia organizacji ruchu.

Zaletą QuantumGis jest możliwość tworzenia i dzielenia się wtyczkami przez innych Wykonawców - nie jesteście Państwo skazani na jednego producenta oprogramowania

 

Płatne programy do prowadzenia ewidencji na bazie danych PostGres -  SigmaBankDrogowy

 

Jednocześnie można skorzystać z płatnego programu pracującego na przeglądarce WWW - SigmaOnLine 
lub rozwiązania hybrydowego czyli wykupienia jednorazowego wygenerowania książek dróg i zestawień rocznych