Buduj lub rozwijaj Własne Kompetencje w zakresie Zarządzania Pasem Drogowym. Dzięki naszej ofercie możesz wybrać bieżące rozwiązania lub rozbudować/dostosować posiadane zasoby do aktualnych potrzeb

 

! Uwaga. Ewidencję dróg możemy na żądanie klienta przygotować pod kątem :

 

  • Remontów dróg, wyliczać koszty remontów w połączeniu z przeglądami
  • Kalkulacji kosztów utrzymania: wyliczanie powierzchni do koszenia, utrzymanie poboczy, koszty malowania oznakowania poziomego, powierzchnia chodników w zjazdach itp.
  • A dzięki Aplikacji Mobilnej będziesz miał bieżące raporty z terenu, sprawdzisz gwarancje, kto wykonywał remont 

 

Z górnego paska wybierz tematykę, która Cię interesuje.

 

 

 

Zwróćcie Państwo baczną uwagę na Pliki Wymiany Danych, dzięki którym Wasz Zasób będzie niezależny od oprogramowania do prowadzenia ewidencji i łatwy do aktualizacji.

 

Ewidencję dróg aktualizujemy do każdego programu na rynku, też innych producentów

W celu uzyskania dokładniejszych informacji o zakresie oraz cenach poszczególnych usług prosimy o kontakt z naszą firmą. Wyślemy Ci kalkulację cenową dostosowaną do zgłoszonego zakresu i ilości kilometrów - prosimy w mailu
podać długość sieci drogowej, wykaz obiektów inżynierskich ( jeżeli oferta ma też dotyczyć części mostowej)

 

 

W sekcji /Pobierz możecie też Państwo ściągnąć  gotowy opis przedmiotu zamówienia z  plikami wymiany danych