W grudniu 2022 roku Komisja Europejska zatwierdziła program Fundusze Europejskie na lata 2021-2027 w każdym województwie. 

 

Decyzja Komisji Europejskiej o przyjęciu programów otworzyła bezpośrednio drogę do ogłoszenia pierwszych konkursów. 

 

W ramach celu polityki "Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa” szczegółowo określonego jako "Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli” uruchomione zostało działanie "Rozwiązania ICT, usługi elektroniczne, aplikacje dla administracji”. 

 

W każdym z województw na to działanie jest od 50 mln do 200 mln. 

 

Dla Zarządcy Drogowego oznacza to możliwość aplikowania o środki unijne na:
 

 • budowę systemu (lub rozbudowę istniejącego) do zarządzania majątkiem drogowym
 • pozyskanie danych ze skaningu laserowego oraz fotorejestracji dla całej sieci dróg, 
 • wprowadzenie całego majątku drogowego zarządcy do systemu informatycznego,
 • zeskanowanie dokumentacji inwestycji i remontów oraz wydanych decyzji i umieszczenie w systemie, 

 • uporządkowanie i cyfryzacja procesu Zajęcia Pasa Drogowego - to przyniesie natychmiastowe efekty finansowe pozwalające 
  sfinansować wkład własny - efekt będzie już cykliczny i rejestrowany przez kasę Urzędu co roku !!!,

 • mobilny dostęp do gwarancji, decyzji, dokumentacji remontowych 
 • nadzór nad zgłoszeniami i pracami poprzez Aplikację Mobilną
 • parametryzacja ewidencji elementów pasa drogowego pod kątem remontów i utrzymania dróg
 • powiązanie zdigitalizowanych dokumentów geoprzestrzennie, 
 • podłączenie do systemu baz geodezyjnych BDOT/GESUT, 
 • zakup infrastruktury komputerowej dla pracowników oraz serwerowej na potrzeby systemu, 
 • zakup ochrony cyberbezpieczeństwa urzędu, 
 • zintegrowanie systemu z elektronicznym obiegiem dokumentów funkcjonującym u Zarządcy Drogowego lub w ramach Starostwa Powiatowego
 • zintegrowanie systemu z Węzłem Krajowym oraz podłączenie do systemu płatności KIR
 • uruchomienie dla 16 procesów, zachodzących obecnie w papierowym obiegu u zarządcy, elektronicznych e-usług publicznych dla obywateli i przedsiębiorców

 • Skontaktujemy Cię z firmą, która przygotuje dokumentację do konkursu, skrojoną na Twoje potrzeby

 

 

Projekty średnio od 1 mln do 3 mln za 15% wkładu własnego rozłożonego na dwa lata budżetowe Urzędu.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany, to napisz do nas