Badanie przekroju drogi

 

·         skanning laserowy pasa drogowego
·         fotorejestracja pasa drogowego,
·         oraz narzędzie do badania przekroju drogi ( zawyżonych/zaniżonych poboczy, kolein, itp.)

 

 

Połączenie skanningu laserowego z fotorejestracją

 

Oferujemy Państwu połączenie fotorejestracji i przekrojów 2D ze skanera laserowego.
Przekroje są wykonywane co 10 cm i program łączy ze sobą 200 kolejnych przekrojów. W połączonym obrazie dzięki rejestracji energii odbicia,  powstaje digitalny obraz terenu w postaci zagęszczonej chmury punktów. Pokazywany na czerwono przekrój ma szereg funkcji i narzędzi

 

 

 

 

 

 

Dostarczamy Państwu proste narzędzie do kontroli przekroju drogi i stanu odwodnienia przy wykorzystaniu danych ze skaningu.

 

Funkcja mierzenia odległości pomiędzy punktami pozwala na określenie spadków.

 

 

Funkcja łata (2m lub 3m), które można położyć w dowolnym miejscu przekroju i pomierzyć prześwit pomiędzy łatą i punktami na powierzchni przekroju. Dzięki tej funkcji można sprawdzić koleiny na jezdni, zawyżone/obniżone pobocza czy sprawdzić w jakim kierunku będzie spływała woda.

 

 

Funkcja wypełnienie przekroju wodą, która wypełnia wodą zaznaczony zakres przekroju drogi. Dzięki tej funkcji można sprawdzić w jaki sposób woda będzie odpływała w poprzek przekroju, w jaki sposób będzie zalegała w koleinach oraz czy będzie odpływała na pobocze lub do studzienki.

 

 

Do czego można wykorzystać skaning laserowy przy użyciu EwidMastera lub SigmaViewera:

 

 

       Przeglądy dróg

       Kontrola stanu poboczy – zawyżone/zaniżone

       Kontrola kolein na drodze

       Rejestracja łat i wybojów

       Planowanie bieżącego utrzymania

       Planowanie ścinki poboczy lub ich profilowania

       Kontrola przekroju poprzecznego, głębokości rowów, nachylenia skarp

       Kontrola odpływu wody z korony drogi

       Inne ( dodatkowe możliwości nie oferowane w oprogramowaniu)

       Wykorzystanie przekrojów charakterystycznych do projektowania remontów dróg

       Wykonanie map histograficznych pasa drogowego ( jezdnie i pobocza z gradacją 1 cm, pozostały teren ze skokiem 5 cm)

 

       Precyzyjna lokalizacja drzew i innych obiektów drogowych.