Aktualizacja/inwentaryzacja 
 Obligatoryjna*

  • Aktualizacja/inwentaryzacja
  • Fotorejestracja metryczna
  • Przeglądy dróg (roczne lub 5-letnie)
  • Udostępnienie oprogramowania EwidMaster na czas trwania abonamentu


Aktualizacja/inwentaryzacja
Pełna*


  • Inwentaryzacja rozszerzona spójna z katastrem oraz ortofotomapą z Geoportalu
  • Przeglądy dróg (roczne lub 5-letnie)
  • Fotorejestracja metryczna
  • Udostępnienie oprogramowania EwidMaster na czas trwania abonamentuAbonament może zostać  skalkulowany na 12 lub 24 miesiące. Płatność  może odbywać się w systemie miesięcznym, kwartalnym bądź rocznym.
Przykładowe ceny abonamentu*

Aktualizacja 50 km ewidencji dróg w zakresie obligatoryjnym dla gminy miejsko-wiejskiej – rata miesięczna 980 zł netto

Inwentaryzacja 50 km dróg w zakresie obligatoryjnym dla gminy miejsko-wiejskiej – rata miesięczna 1250 zł netto

Aktualizacja 50 km ewidencji dróg w zakresie pełnym dla gminy miejsko-wiejskiej – rata miesięczna 1180 zł netto

Inwentaryzacja 50 km dróg w zakresie pełnym dla gminy miejsko-wiejskiej – rata miesięczna 1500 zł netto