Jeżeli wykonujesz przeglądy dróg to stać cię na efektywne zarządzanie siecią drogową i skorzystanie z bardziej wyrafinowanych narzędzi. Jako pierwsi w Polsce mamy propozycję dla Samorządu od najniższego szczebla, czyli od Gminy aż po Zarządy Dróg Wojewódzkich - sprawdź nasze ceny i skontroluj czy optymalnie wydajesz pieniądze i czy faktycznie nasza narracja jest prawdziwa. Masz możliwość pokazania się jako dobry i nowoczesny manager, który dba o środki publiczne.  

Przede wszystkim dajemy narzędzie i konkretne argumenty opierające się na monitoringu zniszczeń nawierzchni drogowych na osi czasu. 
Przy tej metodzie postępowania dużo łatwiej będzie walczyć o budżet na utrzymanie dróg ( wiemy to z doświadczenia) ze Starostą, Burmistrzem, Wójtem czy z Radnymi lub innymi Komisjami, co istotne zmieni się sposób komunikowania z Nimi. Pokażemy też konsekwencje i koszty odwlekania decyzji. Nawierzchnia drogowa degraduje się w sposób logarytmiczny a nie liniowy. Na początek 
proponujemy zapoznać się z ofertą na zakładce  Przeglądy dróg Ocena Stanu Nawierzchni 

 

Kilka Zarządów Dróg Wojewódzkich sfinansowało opracowanie wytycznych i standardów  zbierania danych do diagnostyki nawierzchni, procedury postępowania przy przetargach dotyczących fotorejestracji, diagnostyki i przeglądów dróg oraz formaty danych. Efektem tego jest gotowy pakiet dokumentów pod nazwą WDSN. Wytyczne można ściągnąć ze strony  ZDW w Olsztynie lub WZDW w Poznaniu oraz z naszej strony . Dokument jest wzorowany na DSN, który opublikowała GDDiA i uwzdlędnia możliwości finansowe Samorządów niższych szczebli, dlatego zachęcamy do korzystania z niego.  

 

 

Pamiętajcie o standardach wymiany danych drogowych, one gwarantują Wam:
- wysokie bezpieczeństwo i komfort pracy
- wysoką jakość i możliwość kontroli otrzymywanych danych 
- bardzo dobrą cenę i konkurencję wśród dostawców 

- możliwość ich wykorzystania w oprogramowaniu różnych producentów  

 


Jeżeli będziesz dbał o otwarte standardy danych, to otrzymasz bezpieczeństwo, konkurencję wśród dostawców oraz komfort funkcjonowania.  Jeżeli Twój dostawca oprogramowania nie spełnia powyższych standardów, to zgłoś się do nas a otrzymasz za symboliczną złotówkę program do prowadzenia ewidencji, który współpracuje z QGIS'em ( systematycznie będziemy udostępniali nieodpłatne wtyczki z bogatą funkcjonalnością - do projektów organizacji ruchu, budowy systemu referencyjnego, tworzenia map tematycznych, kalkulator remontów itp.)  

 

W celu uzyskania dokładniejszych informacji o zakresie oraz cenach poszczególnych usług prosimy o kontakt z naszą firmą.