Firma Sigma Projekt oferuje szkolenia z oprogramowania do prowadzenia ewidencji dróg EwidMaster wraz ze wszystkimi dostępnymi modułami.

 

Oferujemy szkolenia przeprowadzane zarówno w siedzibie Zamawiającego, jak i w siedzibie firmy Sigma Projekt.