Sprawdź naszą jakość, cenę oraz strategię i kolejność wykonywania usług -  ma to bardzo praktyczne znaczenie,
proponujemy aby ewidencję zacząć od inwentaryzacji organizacji ruchu.
Jeżeli masz już ewidencję to w bardzo konkurencyjnych cenach doprowadzimy ją do przedstawionego standardu.
Poniżej ewidencja i organizacja ruchu na drogach zarządzanych przez ZDP w Braniewie

 

 

 

Dlaczego warto zostać naszym klientem.

 

Dbamy o twoje finanse i wygodę twojego funkcjonowania.

 

Stawiamy na współpracę długoterminową i proponowany przez nas pakiet usług. Przynosi ona korzyści obu stroną - to my dbamy abyś miał aktualną ewidencje i aktualne przeglądy wymagane prawem w korzystnej cenie. Jednocześnie nikogo nie zmuszamy do podpisywania umów na dłużej niż 1 rok - umowa jest odnawiana co roku jeżeli jesteście Państwo zadowoleni z jakości i cen które proponujemy. 

 

Planowanie budżetu na utrzymanie dróg - miej argumenty i narzędzia.

 

Planujesz budżet na utrzymanie dróg, potrzebujesz sugestywnych argumentów i monitoringu dotychczasowych działań - zapoznaj się z metodą wykonania przeglądów dróg połączonej z rejestracją zniszczeń, oceną stanu nawierzchni jezdni   wraz z ekspertyzą ekonomiczną i narzędziami do tworzenia odpowiedniego budżetu na utrzymanie dróg.

 

Posiadanie zobiektywizowanych, ustandaryzowanych i udokumentowanych informacji zwiększa skuteczność w ubieganiu się o środki finansowe oraz stanowi ważny argument w rozmowach z decydentami. Skuteczniejsza jest również komunikacja ze społeczeństwem, co z kolei ma wpływ na większą akceptację podejmowanych działań. 

 

Proponujemy różne modele współpracy.

 

Aktualizujemy dane do wszystkich czołowych systemów drogowych ( spełniających aktualnie obowiązujące
przepisy prawa i spełniające wymogi Krajowych Ram Interoperacyjności) w pełnym zakresie - ewidencja, przeglądy, pomiary niwelety i skrajni drogowych, inwentaryzacja powykonawcza, diagnostyka nawierzchni, fotorejestracja, inwentaryzacja oznakowania pionowego oraz poziomego.
Każdy model współpracy jest możliwy np. wykonujemy tylko pomiary i dostarczamy je wraz z naszymi autorskim narzędziami do kodowania danych - Twoi pracownicy mogą się zaangażować w pozyskiwanie danych, dzięki czemu masz instrumenty do motywowania Twojego zespołu. Jesteśmy bardzo elastyczni i chętnie dzielimy się pracą, co daje zaskakujące efekty.    

 

Szybko i tanio skontroluj co się dzieje w twoim pasie drogowym.

 

Zamówienie fotorejestracji metrycznej z precyzyjnym geokodowaniem i lokalizacją zdjęć daje możliwość skontrolowania każdego elementu pasa drogowego bez konieczności zakładania ewidencji. Pojazd pomiarowy jest wyposażony w system INS/IMU precyzyjnej lokalizacji w przestrzeni, co umożliwia lokalizację klikniętego elementu na zdjęciu fotogrametrycznym z dokładnością kilkunastu cm. Dodatkowe zintegrowanie zdjęć ze skaningiem daje możliwość pomiarów obiektów z dokładnością kilku centymetrów. Fotorejestracja jest też dokumentacją stanu na dany dzień i może być konfrontowana z późniejszymi objazdami. W cenie fotorejestracji wykonamy przeglądy dróg - połącz obowiązek z efektownym narzędziem, które ułatwi Ci pracę.

 

 

Zintegruj dane w pasie drogowym z fotorejestracją i zasobami geodezyjnymi.

 

Specjalizujemy się w pomiarach drogowych i narzędziach do kodowania danych przestrzennych z fotorejestracji oraz skaningu laserowego. Dzięki naszym pomiarom i narzędziom możesz Sam kodować dane do otwartych formatów GIS czyli SHP ( shapefile), TAB ( MapInfo) i importować je do własnych systemów. Możesz również pomierzyć i zlokalizować każdy obiekt w pasie drogowym np. drzewo bez konieczności wychodzenia w teren.  Jeżeli wybierzesz wykonanie ewidencji w formie numerycznych warstw cyfrowych to inwentaryzacja jest zrobiona na tle dostępnych zasobów geodezyjnych czyli map zasadniczych, ortofotomapy, mapy ewidencyjne. System nasz ma możliwość wczytywania tych zasobów z różnych źródeł np. jako serwis WMS/WMTS, mapy w postaci numerycznej GIS, mapy rastrowe. Dzięki takiemu podejściu jesteś w stanie skonfrontować wszystkie konflikty elementów pasa drogowego np. zjazdy, drzewa z działkami ewidencyjnymi.

 

 

Wykonaj sam inwentaryzację  stałej organizacji ruchu.

 

Dzięki zintegrowaniu danych  drogowych z zasobami geodezyjnymi dostarczamy narzędzia do samodzielnego wykonywania inwentaryzacji stałej organizacji ruchu. Możesz też zamówić inwentaryzację do ewidencji wraz z rozmieszczeniem oznakowania pionowego I poziomego w standardzie projektów stałej organizacji ruchu. Pamiętaj że aby uzyskać jakiekolwiek dofinansowanie do modernizacji dróg ze środków krajowych lub unijnych obligatoryjnie musisz posiadać projekt stałej organizacji ruchu dla wnioskowanego odcinka drogi. Współpracując z nami nawet jeżeli tego nie masz to jesteśmy w stanie taki projekt wykonać w bardzo krótkim czasie .

 

  

Podejdź do utrzymania dróg jak do serwisu a nie produktu.

 

Przeglądy dróg, aktualizacja ewidencji, projekty stałej organizacji ruchu, zajecie pasa drogowego, objazdy dróg mają charakter cykliczny i muszą być wykonywane przynajmniej raz w roku. Dlatego oferujemy serwis wszystkich tych usług z  wyborem standardu i zakresu np. można wybrać tylko fotorejestrację wraz z przeglądami. 

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz kontaktu - Nasi klienci mają łatwiej