Aby móc wykonywać zadania, które opisujemy w Akademii należy na początek ściągnąć i zainstalować następujące programy:

 

  • QunatumGis ( QGis) - darmowy program klasy GIS do kodowania zdarzeń przestrzennych i przeprowadzania ich analiz
  • SigmaLite - program do tworzenia i zakładania ewidencji dróg, generowania książek dróg i formularzy danych o sieci, tworzenia i drukowania projektów organizacji ruchu, tworzenia map tematycznych i techniczno-eksploatacyjnych, raportów i zestawień ....

    ! Uwaga, program SigmaLite jest narzędziem bezpłatnym i można z niego korzystać bez opłacania abonamentów 

 ! Można też zamówić u nas dedykowane szkolenie z omawianych tematów