Firma Sigma Projekt z siedzibą w Warszawie powstała w 2002 roku. Na początku działalności zajmowała się rozwojem oprogramowania wspierającego Zarządców Dróg w zakresie utrzymania nawierzchni drogowych oraz wizualizacjami danych drogowych. Od 2006 r. działalność firmy została rozszerzona o nowe usługi wspomagające Zarządców Dróg.

 

 

W naszej działalności stawiamy na jakość i otwarte standardy wykonywania usług.  Od 2018 roku, dzięki współpracy wielu firm i  finansowaniu przez Zarządy Dróg Wojewódzkich, powstały wytyczne ( WDSN) Diagnostyki Stanu Nawierzchni dla dróg wojewódzkich i samorządowych. Wytyczne te zawierają szczegółowe standardy techniczne do wykonywania fotorejestracji, przeglądów dróg, oceny stanu nawierzchni, diagnostyki nawierzchni i struktury zapisu danych. Dzięki tym wytycznym Zarządcy Dróg mają gotową dokumentację do przetargów i  wymagań wobec firm wykonujących pomiary drogowe, kontroli jakości oraz opis plików wymiany danych. To wszystko daje możliwość uporządkowania rynku i zwiększenie bezpieczeństwa Zarządców oraz konkurencji na wykonywanie usług. Wytyczne można ściągnąć ze strony  ZDW w Olsztynie lub WZDW w Poznaniu oraz z naszej strony 

 

 

Planujesz budżet na utrzymanie dróg, potrzebujesz sugestywnych argumentów i monitoringu dotychczasowych działań - zapoznaj się z metodą wykonania przeglądów dróg połączonej z rejestracją zniszczeń, oceną stanu nawierzchni jezdni metodą BIKB   wraz z ekspertyzą ekonomiczną i narzędziami do tworzenia odpowiedniego budżetu na utrzymanie dróg.

Posiadanie zobiektywizowanych, ustandaryzowanych i udokumentowanych informacji zwiększa skuteczność w ubieganiu się o środki finansowe oraz stanowi ważny argument w rozmowach z decydentami. Skuteczniejsza jest również komunikacja ze społeczeństwem, co z kolei ma wpływ na większą akceptację podejmowanych działań.

 

 

Misją firmy jest pomoc Zarządcom Dróg w nowoczesnym zarządzaniu siecią i majątkiem drogowym. Specjalizujemy się w automatycznych metodach pozyskiwania danych przestrzennych oraz diagnostyce dróg. Bardzo duży nacisk kładziemy na rozwój technologii i oprogramowania, bo wierzymy, że dzięki temu jesteśmy w stanie dostarczyć naszym klientom bardzo wysokiej jakości produkt w cenie dostępnej dla każdego Zarządcy. Dzięki naszej innowacyjności ofertę kierujemy do wszystkich Zarządców, od gminy wiejskiej po duże aglomeracje, Zarządy Wojewódzkie i Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Każdy z tych Zarządców otrzymuje produkt w odpowiadającym mu standardzie.

Polecamy Państwu współpracę długoterminową, to się opłaca. Więcej szczegółów na ten temat w zakładce Oferta Współpracy Długoterminowej oraz zapoznanie się z szybką i tanią technologią pozyskiwania danych drogowych.