Firma Sigma Projekt z siedzibą w Warszawie powstała w 2002 roku. Na początku działalności zajmowała się rozwojem oprogramowania wspierającego Zarządców Dróg w zakresie utrzymania nawierzchni drogowych oraz wizualizacjami danych drogowych. Od 2006 r. działalność firmy została rozszerzona o nowe usługi wspomagające Zarządców Dróg.

Firma specjalizuje się w zbieraniu danych drogowych przy użyciu nowoczesnych metod oraz w zakładaniu ewidencji dróg zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 16 lutego 2005r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. nr 67 poz. 582 i poz. 583).

Do zrealizowania naszych zadań wykorzystujemy najnowocześniejszy sprzęt obsługiwany przez wykwalifikowany personel. Nasze pomiary cechuje najwyższa dokładność i precyzja.

Proponujemy dogodne rozwiązania dla Zarządców Dróg zarówno dużych jak i małych jednostek. Jesteśmy w stanie dostosować ofertę do indywidualnych potrzeb oraz możliwości.

W celu poprawy wydajności naszej pracy oraz udoskonalenia jej efektywności podzieliliśmy nasz Zespół na trzy jednostki: marketingu, zbierania danych oraz opracowania danych. Dzięki temu podziałowi możemy szkolić naszych pracowników w ściśle określonym kierunku zwiększając ich wiedzę oraz kompetencje.